Gracia Medika

Fizijatrijski Pregledi Gracia

Fizijatrija

FIZIKALNI PREGLED - Fizijatrijski pregledi

Fizijatrijski Pregledi


Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar) obavlja pregled pacijenta u cilju postavljanja dijagnoze, određivanja načina lečenja (terapije). Ukoliko postoji potreba, savetuju se dopunske dijagnostičke metode i pregledi lekara drugih specijalnosti.

ANAMNEZA (istorija bolesti) ima nekoliko delova:

1. GLAVNE TEGOBE (razlog zbog koga pacijent dolazi na pregled)
- Najčešće su u pitanju funkcionalne smetnje (nemogućnost pokreta, nestabilnost, slabost...)
- Bolovi različite lokalizacije, sa ili bez širenja u druge delove tela (bol u leđima i duž noge,bol u kolenima...)

2. SADAŠNJA BOLEST (kada je počela bolest, da li je naglo ili postepeno, postojanje provocirajućih faktora-udarac, hladnoća, rad u nezgodnom položaju...), kako je tekao razvoj simptoma do dolaska kod lekara, da li je pacijent pio neke lekove...

3. LIČNA ANAMNEZA (podaci o ranijim bolestima, hroničnim bolestima, obavljenim operacijama, da li je pacijent alergičan na neke lekove...)

Fizijatrijski Pregledi Beograd

4. PORODIČNA ANAMNEZA (podaci o bolestima članova porodice-veoma važno zbog mogućih naslednih predispozicija ka nekim bolestima, npr. neuromišićne bolesti...)


FIZIKALNI PREGLED se obavlja upotrebom više metoda:

- INSPEKCIJA (posmatranje)-opis hoda-samostalno ili ne, specifičnosti pokreta, deformiteti kičme, kukova, kolena, spazmi mišića, ožiljci i promene na koži pacijenta (hematomi, promena boje kože...)
- PALPACIJA (pipanje)-palpiraju se bolna mesta, bolne tačke, promene - otok, hematom, tumor i utvrđuje se veličina. Obuhvata različite strukture (slojeve).
- MERENJE DUŽINE EKSTREMITETA - razlika u dužini ekstremiteta može dovesti do bolova i posturalnih poremećaja. Može se meriti ukupna dužina ili dužina pojedinh segmenata. Skraćenje ekstremiteta može biti globalno ili segmentno.
- MERENJE OBIMA ZGLOBA I OBIMA EKSTREMITETA - radi se zbog utvrđivanja i poređenja veličine otoka i mišićne hipotrofije.
- ISPITIVANJE AKTIVNE I PASIVNE POKRETLJIVOSTI SEGMENATA LOKOMOTORNOG SISTEMA - procenjuje se funkcionalna sposobnost pacijenta, pokreti u zglobovima u svim pravcima
- NEUROLOŠKI PREGLED - na osnovu kliničkog pregleda radi se kompletan neurološki pregled ili samo određeni deo-ispitivanje refleksa, specifični testovi i probe...)
- ISPITIVANJE CIRKULACIJE - arterijska i venska cirkulacija, uočavanje promena na koži (ulceracije, deformiteti noktiju, suva koža..), palpiranje arterijskih pulseva, auskultacija (slušanje) krvnih sudova, dodirom se procenjuje  da li je koža hladna ili topla, da li postoje proširene vene...)
Poremećaj cirkulacije može biti kontraindikacija za primenu neke od metoda fizikalne terapije (termoterapija).

Fizijatrijski Pregledi Beograd

Fizijatrijski Pregledi PrivatnoU dopunske dijagnostičke metode, u slučajevima kada je to neophodno spadaju:

- LABORATORIJSKE ANALIZE - neki parametri imaju veliki značaj i mogu da utiču na proces rehabilitacije.
(npr povišena glikoza (dijabetes)-u procesu oštećenih ili povređenih nerava može biti remetilački faktor, kao i rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti, povišena sedimentacija eritrocita je prisutna kod zapaljenskih procesa, C reaktivni protein, antinuklearna antitela (ANA), reumatski faktori...neke su od analiza koje upućuju na određene bolesti)

U okviru fizikalne medicine bavimo se lečenjem i rehablitacijom raznih oboljenja i urođenih anomalija i deformiteta, kao i povreda.

 

 Za sve informacije:
PET TERAPIJSKIH DANA SA KONTROLOM FIZIJATRA


-30%
8,500 din.
5,900 din.
F19
PREGLED FIZIJATRA, TRI TERAPIJSKA DANA. TERAPIJSKI DAN: ULTRAZVUK, ELEKTROTERAPIJA / STRUJA, MAGNET ili LASER.


-43%
6,900 din.
3,900 din.
F3
PREGLED FIZIJATRA + 10 TERAPIJSKIH DANA + KONTROLNI PREGLED


37%
17,500 din.
11,000 din.
F11
Pozovite