Gracia Medika

HPV Tipizacija + Laboratorija Analiza

 

HPV tipizacija + laboratorija

 
HPV tipizacija + laboratorija


Humani papiloma virus (HPV) je uobičajena polno prenosiva infekcija koja pogađa i muškarce i žene. Iako je HPV nadaleko poznat po svojoj povezanosti sa rakom grlića materice kod žena, važno je znati da se i muškarci mogu zaraziti ovim virusom i iskusiti povezane zdravstvene implikacije koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje.


Šta je H P V i kako se prenosi?


HPV je grupa od više od 100 povezanih virusa, a različiti tipovi HPV-a mogu izazvati različite zdravstvene probleme. Iako je većina HPV infekcija bezopasna i prolazi sama od sebe bez izazivanja simptoma ili dugotrajnih problema, postoje određeni visokorizični tipovi HPV-a koji mogu dovesti do razvoja različitih karcinoma, uključujući karcinom grlića materice, analni, penis, vaginalni, vulvarni i orofaringealni karcinom. Pored raka, HPV infekcije mogu izazvati genitalne bradavice u oblasti genitalnog i analnog područja.

Važno je napomenuti da su HPV infekcije česte, a mnogi ljudi koji su zaraženi virusom možda nisu ni svesni toga. To je zato što HPV infekcije mogu biti asimptomatske, a simptomi se možda neće manifestovati sve dok virus ne izazove komplikacije, kao što su abnormalne promene ćelija ili razvoj bradavica. Prvenstveno se prenosi seksualnim kontaktom, uključujući vaginalni, analni ili oralni seks.


Tipizacija za muškarce:

Tipizacija HPV-a za muškarce uključuje testiranje i identifikaciju specifičnih tipova humanog papiloma virusa (HPV) od kojih su možda zaraženi. Iako je HPV često povezan sa rakom grlića materice kod žena, neophodno je prepoznati da i muškarci mogu biti pogođeni virusom i da ga mogu preneti na svoje seksualne partnere. Tipizacija HPV-a pruža vredne informacije o specifičnim sojevima HPV-a prisutnim kod muškaraca, pomažući zdravstvenim radnicima da procene svoj profil rizika i donesu informisane odluke u vezi sa njihovim zdravljem. Razumevanjem svog HPV statusa, muškarci mogu preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti, kao što su praktikovanje bezbednog seksa i razgovor o opcijama vakcinacije, kako bi smanjili rizik od prenošenja virusa na svoje partnerke. Redovno vršenje HPV tipizacije i skrining mogu igrati ključnu ulogu u ranom otkrivanju i prevenciji komplikacija povezanih sa HPV-om kod muškaraca.


Značaj tipizacije za muškarce

Tipizacija HPV-a je ključna za muškarce jer pomaže u razumevanju njihovog profila rizika i donošenju odluka u vezi sa njihovim zdravljem. Dok muškarci često ne pokazuju vidljive simptome HPV-a, oni i dalje mogu preneti virus na svoje partnerke. Podvrgavanjem HPV tipizaciji, muškarci mogu da identifikuju specifične tipove HPV-a koje nose, što im omogućava da preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti, kao što su praktikovanje bezbednog seksa, informisanje seksualnih partnera i razgovor o opcijama lečenja.

Određeni visokorizični tipovi HPV-a mogu dovesti do razvoja različitih karcinoma kod muškaraca a HPV testiranje može pomoći u identifikaciji specifičnih prisutnih tipova HPV-a, pružajući važne informacije za procenu rizika od raka. Redovno testiranje i rano otkrivanje mogu dovesti do pravovremene intervencije i preventivnih mera, poboljšavajući šanse za uspešno lečenje.


humani papiloma virus


Rezultati HPV tipizacije:

Rezultati tipizacije HPV-a mogu varirati u zavisnosti od specifičnih otkrivenih tipova HPV-a. Mogući ishodi su:

- Negativna tipizacija HPV-a: Negativan rezultat ukazuje na odsustvo visokorizičnih tipova HPV-a u vreme testiranja. Međutim, važno je napomenuti da HPV infekcije mogu biti prolazne, a negativan rezultat ne garantuje doživotni imunitet. I dalje se preporučuju redovno testiranje i bezbedna seksualna praksa.
- Pozitivna tipizacija HPV-a: Pozitivan rezultat ukazuje na prisustvo jednog ili više tipova HPV-a. Važno je znati da sve infekcije HPV-om ne dovode do raka ili drugih komplikacija. Mnoge HPV infekcije prolaze same od sebe bez izazivanja dugotrajnih zdravstvenih problema. Međutim, određeni visokorizični tipovi HPV-a mogu zahtevati pažljivije praćenje ili dalju evaluaciju kako bi se procenili potencijalni rizici.
Ukoliko se dobije pozitivan rezultat koji potvrđuje prisustvo HPV-a, tada se on svrstava u jednu od tri moguće grupe u odnosu na rizik za nastanak malignih bolesti:
- Uzročnici šiljastih kondiloma (benignih promena);
- Uzročnici premalignih promena; i
- Uzročnici malignih promena (karcinoma).

Važno je napomenuti da rezultati tipizacije HPV-a treba uvek da budu tumačeni u kontekstu ukupnog zdravlja pojedinca, istorije bolesti i faktora rizika. Konsultacija sa našim timom stručnjaka koji je specijalizovan za HPV i srodna stanja je ključna za razumevanje i tačno tumačenje rezultata. Oni mogu pružiti odgovarajuće smernice, razgovarati o potencijalnim implikacijama i razviti personalizovani plan za dalje lečenje, ako je potrebno. Takođe, efikasnom komunikacijom na svim nivoima, sprečava se dalje širenje ovog virusa (npr. usled stalne promene partnera).


Ako ste zabrinuti ili smatrate da imate ovaj virus

Ako ste zabrinuti zbog HPV-a ili imate pitanja u vezi sa HPV tipizacijom, važno je da se konsultujete sa zdravstvenim radnikom specijalizovanim za seksualno zdravlje ili ginekologiju. Oni mogu pružiti tačne informacije, odgovoriti na vaše brige i voditi vas u donošenju informisanih odluka o testiranju, vakcinaciji i bezbednoj seksualnoj praksi.

Iako od HPV-a najčešće oboljevaju žene, posebno je tipizacija HPV-a dragoceno sredstvo za razumevanje rizika i potencijalnih ishoda povezanih sa ovim infekcijama kod muškaraca. Podvrgavanjem HPV tipizaciji, muškarci mogu preduzeti proaktivne korake da zaštite svoje zdravlje i dobrobit svojih partnera. Redovno testiranje, bezbedna seksualna praksa i razgovori sa zdravstvenim radnicima su od suštinskog značaja za upravljanje HPV-om i smanjenje rizika od povezanih komplikacija.

HPV tipizacija je analiza kojom se iz  materijala uzetog putem briseva, biopsije, sekreta. : Utvrđuje postojanje humanog papiloma virusa (HPV)  i određuje tip virusa.
▪ Danas je jedna od najčešće seksualno prenosivih bolesti infekcija papiloma virusom.
▪ Identifikovano je preko 100 tipova ovog virusa. Koji dovode do pojave kondiloma, ali i do teških bolesti kao što su. : karcinom grlića materice, karcinom penisa, karcinom analne i perianalne regije, cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN).


Laboratorijskim analizama dobija se rezultat kojim se virus svrstava u tri grupe u odnosu na rizik za nastanak malignih bolesti:

▫ Uzročnici šiljastih kondiloma (benignih promena):  6, 11, 40, 43, 44, 54, 70
▫ Uzročnici premalignih promena:  31, 33, 35, 39, 51, 52
▫ Uzročnici malignih promena, karcinoma: 16, 18, 45, 56, 58, 59, 68, 73, 82

▪ Prema postojećim podacima najveći rizik za nastanak karcinoma zapažen je kod virusa 16 i 18 i to u velikom procentu (oko 70%).
▪ Redovni ginekološki pregledi su od izuzetnog značaja, jer na vreme otkrivene bolesti mogu uspešno da se leče.

 

 Za sve informacije:

Moguće uplate iz inostranstva putem platnih kartica
Ginekologija Akcije
Pozovite