Gracia Medika

Papanikolau Test Gracia

Papanikolau test - PAPA Metoda

Papanikolau test Bezbolna Metoda

Papanikolau test je skrining metoda, pomoću koje vršimo sakupljanje ćelija sluzokože grlića materice, a u cilju analize promena na delovima ćelija koje su nam značajne za postavljanje dijagnoze promena na grliću. Papanikolau test poželjno je obavljati istovremeno kada i kolposkopski nalaz.

Papanikolau test uz kolposkopski pregled preporučuje se svim seksualno aktivnim ženama, a optimalni period kada bi trebalo obavitit prvu kontrolu je 3 godine nakon prvog seksualnog odnosa.

Papanikolau test izvodi se najčešće u sklopu redovnih sistematskih ginekoloških pregleda 1-2 puta godišnje. Uzorkovanje brisa obavlja se pod spekulumom.

Za izvodjenje papanikolau testa neophodna je minimalna priprema:
- bris je najbolje uzorkovati, najmanje 5 dana nakon prestanka menstrualnog krvarenja, tj sredinom ciklusa
- izbegavati ispiranje ili primenu bilo kakvih vaginalnih lekova, krema, tableta kao i odnosa 48 sati pre pregleda

Nakon adekvatne pripreme i uzimanja brisa, od uzorkovanog materijala priprema se citološki razmaz, koji će Vaš citolog gledati pod mikroskopom i dati odgovarajuću interpretaciju nalaza.

Rezultati PAPA testa
Nalaz se može interpretirati na dva načina, tj po Bethesda sistemu ili prema staroj klasifikaciji u pet grupa.

PAPA I i PAPA II, predstavljaju tzv "normalan" nalaz. Nalaz u okviru ove dve grupe znači da niasu pronađeni znaci raka, prekancera ili drugih značajnih abnormalnosti. Takođe u okviru ove dve grupe Papanikolau brisa, može postojati nalaz kao što je infakcija kvasnicama, herpesom ili Trichomonas vaginalisom. Uzorci nekih žena mogu pokazati tzv. Reaktivne promene, što označava način na koji se pojavljuju ćelije grlića materice, kada je infekcija ili neko drugo zapaljenje u pitanju.

PAPA III, PAPA IV, PAPA V predstavljaju tzv anomalije rezultata papanikolau testa.

PAPA III - atipične skvamozne ćelije. Ova grupa uključuje dve vrste abnormalnosti, koje se klasifikuju kao III a i IIIb grupa.

      IIIa grupa ili atipične skvamozne ćelije nesigurnog značaja (ASC-US), koriste se ta opisivanje postojanja ćelija, koje izgledaju abnormalno, ali nije moguće utvrditi da li je to uzrokovano infekcijom,iritacijom ili prekancerom. Većinu vremena ćelije označene kao ASC-US nisu prekancerogene, ali je potrebno vršiti testiranje, poput HPV tipizacije, kao i detaljne bakteriološke dijagnostike. Atipične skvamozne ćelije kod kojih se visokoskvamozna intraepitelna lezija ne može isključiti ( ASC-H) koriste se za opisivanje kada ćelija izgleda nenormalno, ali više zabrinjavaju za mogućnost predkancera koji zahteva dodatna ispitivanja i koji će možda zahtevati lečenje.

       III B grupa, označava skvamozne intraepitelne lezije, koje se mogu klasifikovati kao:
SIL niskog stepena- LSIL, kada ćelije izgledaju blago abnormanlo. Ovo stanje naziva se blaga displazija ili cervikalna intraepitelna neoplazija stepena 1.
SIL visokog stepena-HSIL, kada ćelije izgledaju zabrinjavajuće abnormalno i manja je verovatnoća da nestanu bez lečenja. Ovo stanje naziva se ozbiljnom displazijom ili cervikalnom intraepitelnom neoplazijom stepena 2 i ( CIN 2 ili CIN 3)

PAPA IV i V grupa Papanikolau testa označavaju skvamozni karcinom tj veliku verovatnoću da je došlo do razvoja invazivnog karcinoma. Takođe u pomenute grupe ubraja se i tzv AGC ili atipične žlezdane ćelije, koje imaju osobinu da bi mogle biti kancerogene, kada je potrebno obaviti više testova kao i adenokarcinom, odnosno karcinom žlezdanih ćelija.

Papanikolau test Bezbolna Metoda

Papa test BeogradZa sve informacije:

Moguće uplate iz inostranstva putem platnih kartica

Ginekoloski Pregled Akcija
Pozovite