Gracia Medika

Sindrom Karpalnog Tunela Operacija

 

Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela

ŠTA JE KARPALNI TUNEL, KAKVA MU JE GRAĐA I FUNKCIJA?

Karpalni tunel (kanal)-veličine oko 10mm nalazi se na prednjoj strani ručnog zgloba. Smešten je između malih kostiju ručnog zgloba (kojih ima 8), dok je gornja strana zatvorena poprečno postavljenim karpalnim ligamentom-čvrstim vezivnim tkivom.
Preko ovog tunela iz podlaktice u šaku ulazi središnji nerv (nervus medianus) i tetive mišića čija je funkcija u pokretanju prstiju. Opna kojom su obložene tetive pomaže njihovo klizanje i pokretanje i osetljiva je na bilo koje duže nadražaje i napore kao što su: spoljašnji pritisak na tunel, upalna stanja, povrede, degenerativne promene. Prisustvo ovih provocirajućih faktora dovodi do pritiska na nervus medianus i nastanka sindroma karpalnog tunela.

Operacija Šake

Operacija Šake Beograd


KAKO NASTAJE?

Prema dostupnim podacima češće se javlja kod žena u srednjem dobu, mada se u poslednje vreme zapaža sve veća  pojava ovog sindroma kod mlađe populacije, a kao razlog se navodi dugotrajno korišćenje računara (tastature i miša).

 


KOJI SU RAZLOZI NASTANKA?

- dugotrajno izlaganje niskim temperaturama
- u sklopu određenih bolesti (dijabetes, tumori...)
- nošenje uskih rukavica
- dugotrajan rad na računaru

 


KOJI SU SIMPTOMI?

Simptomi zavise od jačine i dužine trajanja pritiska na nervus medianus.

Sindrom Karpalnog Tunela Operacija

Rekonstrukcija Šake

Rekonstrukcija Šake Beograd


KOJE SU METODE LEČENJA?

Neoperativno lečenje: postavljanje longete, analgetici, fizikalna terapija, injekcija kortikosteroida u karpalni tunel uz kontrolu ultrazvukom.

Operativno lečenje: otvorena, klasična hirurgija (rez 5-10cm), endoskopska operacija, minimalno invazivna operacija pod kontrolom ultrazvuka.

- Minimalno invazivna procedura: radi se u lokalnoj ansteziji, napravi se rez 5-10mm, kroz koji se ubacuju instrumenti kojima se preseca retinakulum, uz praćenje ultrazvukom. Na taj način se izbegava oštećenje okolnih nerava, krvnih sudova i tetiva. Operacija traje oko 15 min, a posle sat vremena pacijent može da napusti kliniku.

Postoperativno: većina pacijenata se oporavi za 15 dana, a doktor određuje terapiju.

 


KAKO PREDUPREDITI NASTANAK SINDROMA KARPALNOG TUNELA? (PREVENCIJA)

- pri obavljanju dnevnih aktivnosti izbegavati provocirajuće faktore (npr u radu sa računarom položaj ruke bi trebalo da bude „neutralan“)
- izbegavati duži boravak na niskim temperaturama

 

Hirurgija rekonstrukcija šake

Hirurgija rekonstrukcija šake

URODJENE ANOMALIJEPolidaktilija - označava postojanje prekomernog prsta, najčešće malog prsta ili palca. Lečenje je isključivo hirurško i preporučuje se u prvoj godini radi postizanja optimalne funkcije šake.

- Sindaktilija - srasli prsti nastali intrauterino. Najčešče 3 i 4 prst, a može biti kompletna ili inkompletna. Leči se u periodu od 1. Do 4. Godine u zavisnosti od tipa sindaktilije. Hirurški tretman podrazumeva odvajanje spojenih prstiju i rekonstrukciju defekta multiplom „ Z“ plastikom i autotransplantatima pune debljine.

KOMPRESIVNI SINDROMI-

SINDROM KARPALNOG TUNELA - kompresije n. Medianusa - nerv je komprimovan u koštano – mišično - vezivnom kanalu. Češči je kod žena, u trudnoći, reumatoidni artritis. Simptomi su bol, parestezije i hipostezije u predelu prva tri prsta.

Terapija - leči se hirurški, u regionalnoj anesteziji, kroz rez u predelu ručnog zgloba, čime se nerv oslobađa i nestaje bol.

Oporavak - operacija traje trideset minuta i bolnica se napušta istog dana. Konci se skidaju nakon deset dana.

Hirurgija Rekonstrukcija Šake

MALLET FINGER / čekićast prst - nastaje zbog rupture pripoja tetive za distalnu falangu. Lečenje – imobilizacija prsta u hiperekstenziji u trajanju od osam nedelja.

TRIGGER FINGER - otežano ispravljanja prsta pri zvučnom fenomenu škljocanja. Operativno lečenje je prosta incizija dela tetive i oporavak je momentalan.

DIPITRENOVA KONTRAKTURA - pojava čvorastih struktura na dlanu, koje se kasnije šire i formiraju trake, fiksiraju kožu iznad njih i ponekad deformišu prst. Hirurški tretman je u lokalnoj anesteziji i podrazumeva ekciziju izmenjene formacije.

 Hirurgija Rekonstrukcija Šake

POVREDA ŠAKE

Povreda kostiju - zglobova - tetiva

 


Sindrom karpalnog kanala
Karpalni tunel: dijagnostika i lečenje
Karpalni tunel operacija
Sindrom karpalnog tunela u trudnoći

 

 Za sve informacije:

Moguće uplate iz inostranstva putem platnih kartica
Hirurški Pregledi Akcije
Pozovite