Fizikalna TerapijaFizikalna terapija
je medicinska procedura koja je veoma značajna i sastavni je deo lečenja i rehabilitacije neuroloških, reumatoloških, traumatoloških, ortopedskih bolesti, sportskih i drugih povreda. Prilikom sprovođenja fizikalne terapije koriste se različiti oblici energije (svetlosna, mehanička, toplotna,električna, magnetna).

U istoriji medicine fizikalna terapija je jedna od najranije primenjivanih metoda lečenja.
Sam naziv fysis potiče od grčke reči i znači prirodna, tj. upotreba prirodnih faktora u svrhu lečenja.
Poznato je da su drevni narodi koristili Sunčevu energiju u svrhu lečenja (helioterapija).
Sa razvojem i napredovanjem tehnologije danas je dostupna upotreba različitih oblika fizičke energije, postoje mnogobrojni aparati kojima se postižu odlični rezultati.
 Posebno je značajno otkriće lasera-koji ima širok dijapazon terapijskih mogućnosti.


Koje su najčešće sportske povrede kod kojih se sprovodi?

- uganuća i povrede zglobova (luksacije, subluksacije, distorzije)
- povrede ligamenata, meniskusa kolena
- povrede mišića (nagnječenja, istegnuća, rupture...)
- teniski lakat


Koja su najčešća traumatološka i ortopedska stanja gde je indikovana?

- posle preloma kostiju
- stanja posle operativnih zahvata (rehabilitacija)


Kod kojih neuroloških problema fizikalna terapija daje dobre rezultate?

- oštećenja i povrede perifernih nerava
- polineuropatije


Primena kod bolova nastalih zbog degenerativnih bolesti kičmenog stuba:

- Cervikalni sindrom (bolovi u vratu i rameno-lopatičnom delu)
- Cervikobrahialgija ( bolovi u vratu koji se šire u ruke)
- Lumbalni sindrom (bolovi u lumbo-sakranoj regiji, krstobolja)


Šta se postiže primenom fizikalne terapije?

- poboljšanje cirkulacije
- poboljšanje metabolizma
- smanjenje bolova
- smanjenje otoka
- smanjenje zapaljenja
- ubrzava se zarastanje naprsnuća i preloma
- bolja je elastičnost tkiva


Koliko terapija je dovoljno?

U našoj poliklinici svakom pacijentu pristupamo posebno i posle obavljenog pregleda i postavljene dijagnoze određuje se koja terapija (ili kombinacija terapija) će dovesti do najboljeg rezultata. Broj tretmana je različit i zavisi od težine tegoba.
Poboljšanje nastaje već posle nekoliko obavljenih terapija.

 

Fizikalna Terapija Beograd

 

Fizikalna Terapija Beograd

Fizikalna Terapija Privatno

Pozovite